Skip to main content
Logo Klio Polska

e-ISSN 2450-8381   |   p-ISSN 2450-8381

„Klio Polska” jest jedynym w Polsce czasopismem poświęconym dziejom polskiej historiografii. Publikuje rozprawy, recenzje oraz materiały źródłowe dotyczące tej problematyki w najszerszym możliwym zakresie chronologicznym: od średniowiecza do współczesności. Od 2015 r. ukazuje się jako rocznik wydawany przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Stanowi kontynuację serii Klio Polska: Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej (6 tomów w latach 2004-2012).

W ostatnich latach „Klio Polska” realizowała program „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” MNiSW.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 40.

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: historia.

Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski.

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.


© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności