Skip to main content

Redakcja

Adam Kożuchowski – redaktor naczelny
(Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

Tomasz Ochinowski
(Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)

Zbigniew Romek – zastępca redaktora naczelnego
(Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)

Rafał Stobiecki
(Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego)

Marcin Wolniewicz – sekretarz redakcji
(Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

Anna Zalewska
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)

Redaktorzy językowi

Małgorzata Lewandowska – jęz. polski

Artur Mękarski – jęz. angielski

Jolanta Rudzińska – jęz. polski

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności