Skip to main content

Poprawki, wycofywanie treści

Drobne poprawki (wyjaśnienia) wprowadzane są w formie komentarzy Redakcji do artykułu opublikowanego w Internecie. Znaczące poprawki przybierają formę nowego artykułu zawierającego korekty, który – będąc powiązany z pierwotnym artykułem – uzyskuje jednak osobny opis bibliograficzny.

Za znaczące uznaje się te poprawki, które korygują istotne błędy mające wpływ na odbiór pierwotnego artykułu.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności