Skip to main content

Indeksacja

"Klio Polska” jest indeksowana w bazach CEJSH, BazHum, CEEOL, CEON, POL-Index, Google Scholar i Crossref.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności