Tom XIV, 2022

p007 0 00 01Spis treści

 

ARTYKUŁY

p007 0 00 01 Violetta Julkowska, Rola krytyki historycznej a społeczne zapotrzebowanie na obraz przeszłości narodowej w XIX wieku – refleksje historyka historiografii
(The role of historical criticism and the social demand for an image of the national past in the nineteenth century – reflections of a historian of historiography) 

 

p007 0 00 01Jerzy Maternicki, Konfederacja barska w myśli historycznej szkoły warszawskiej: wizje Władysława Smoleńskiego 
(The Bar Confederation in the historical thought of the Warsaw School: Władysław Smoleński’s visions)
 

 

p007 0 00 01Oleksandr Pestrykov, Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400 Polskiej Akademii Umiejętności: historiograficzne studium przypadku 
(History of Silesia from the earliest times to 1400 by the Polish Academy of Arts and Sciences: A historiographical case study)


 

p007 0 00 01Paweł Garbacik, Początki kariery naukowej i praca dydaktyczna Józefa Garbacika w latach 30. XX wieku
(The beginnings of Józef Garbacik’s academic career and didactic work in the 1930s) 

 

p007 0 00 01Katarzyna Błachowska, Koncepcja Polski piastowskiej w myśli historycznej II Rzeczypospolitej
(The concept of ‘Piast Poland’ in the historical thought of the Second Polish Republic)

p007 0 00 01 Artur Mękarski, W kręgu kosmogonii i metodologii. Obraz Piastów-herosów w refleksji historycznej Stanisława Zakrzewskiego (1873–1936)
(Cosmogony and methodology. The image of the Piast rulers in the historical reflection of Stanisław Zakrzewski, 1873–1936)

p007 0 00 01 Jolanta Kolbuszewska, Wkład socjologów w dorobek polskiej historii kultury okresu międzywojnia (wybrane przykłady)
(The contribution of sociologists to the output of Polish cultural history of the interwar period – selected examples)

 

MATERIAŁY

p007 0 00 01Piotr Biliński, Marek Ďurčanský, Korespondencja Jana Karola Kochanowskiego z Jaroslavem Bidlem z lat 1902–1920

 

RECENZJE

p007 0 00 01Aleksei Rogozin, Tradycja powstań narodowych i oręża polskiego (1794–1864) w polityce pamięci Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2021 (Emil Noiński)

 

 

NOTY RECENZYJNE

p007 0 00 01Zbigniew Szmyt, Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej, Poznań 2020
(Rafał Stobiecki)
 

Mirosław Tryczyk, Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć, Kraków 2020 (Rafał Stobiecki)

Adam Leszczyński, Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania, Warszawa 2020 (Rafał Stobiecki)


p007 0 00 01Lista recenzentów „Klio Polskiej” 2022