REDAKCJA

 

Andrzej Wierzbicki – redaktor naczelny (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

Zbigniew Romek – zastępca redaktora naczelnego (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

Marcin Wolniewicz – sekretarz redakcji (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

Katarzyna Błachowska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

Adam Kożuchowski (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

Tomasz Ochinowski (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)

Rafał Stobiecki (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego)

Anna Zalewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Małgorzata Lewandowska – jęz. polski

Artur Mękarski – jęz. angielski