RECENZENCI

Piotr Biliński (UJ), Krzysztof Daszyk (UJ), Małgorzata Dąbrowska (UŁ), Ewa Domańska (UAM), Marek Dutkiewicz (UJK), Marian Dygo (UW), Martin Faber (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Mirosław Filipowicz (KUL), Piotr Franaszek (UJ, IPN), Dariusz Gawin (IFiS PAN), Mariola Hoszowska (UR), Dariusz Jarosz (IH PAN), Violetta Margaret Julkowska (UAM), Edmund Kizik (IH PAN, UG), Tomasz Kizwalter (UW), Barbara Klassa (UG), Jolanta Kolbuszewska (UŁ), Krzysztof Komorowski (WAT), Tadeusz Kondracki (IH PAN), Marek Kornat (IH PAN), Maciej Krotofil (UMK), Leszek Kuk (UMK), Alicja Kulecka (UW), Aleksandra Leinwand (IH PAN), Dorota Malczewska-Pawelec (UŚ), Grzegorz Markiewicz (UŁ), Lidia Michalska-Bracha (UJK), Magdalena Micińska (IH PAN), Iwona Anna Ndiaye (UWM), Janusz Ostoja-Zagórski (UKW), Tomasz Pawelec (UŚ), Jan Piskurewicz (IHN PAN), Joanna Pisulińska (UR), Jolanta Polanowska (ISP PAN), Andrzej Radomski (UMCS), Tadeusz Paweł Rutkowski (UW), Marek Sioma (UMCS), Paweł Sierżęga (UR), Dorota Skotarczak (UAM), Izabela Skórzyńska (UAM), Anton Soldatov (Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kalinigradzie), Andrzej Stępnik (UMCS), Jan Szumski (IHN PAN, IPN), Andrzej Szwarc (UW), Adam Szweda (UMK), Wiktor Werner (UAM), Piotr Witek (UMCS), Tadeusz Wolsza (IH PAN), Mariusz Wołos (IH PAN, UP im. KEN w Krakowie), Marek Woźniak (UMCS), Anna Zapalec (UP im. KEN w Krakowie), Anna Ziębińska-Witek (UMCS), Jan Żaryn (IDMN).