REDAKCJA

 

Adam Kożuchowski – redaktor naczelny (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

Zbigniew Romek – zastępca redaktora naczelnego (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)

Marcin Wolniewicz – sekretarz redakcji

Katarzyna Błachowska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

Tomasz Ochinowski (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)

Rafał Stobiecki (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego)

Anna Zalewska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Małgorzata Lewandowska – jęz. polski

Artur Mękarski – jęz. angielski
Jolanta Rudzińska – jęz. polski