Tom XIII, 2021

p007 0 00 01Spis treści

 

ARTYKUŁY

p007 0 00 01 Marek Kornat, Andrzej Walicki jako historyk idei
(Andrzej Walicki as a historian of ideas) 

 

p007 0 00 01Andrzej Wierzbicki, Uwagi na temat „nowych szkół” w historiografii polskiej doby podzaborowej 
(Remarks on ‘new schools’ in the Polish historiography of the partition era)
 

 

p007 0 00 01Oleksandr Pestrykov, Wielkie projekty śląskich wydawnictw źródłowych jako forma historiograficznego oswajania regionu
(Large projects of Silesian primary source publications as a form of historiographic adaptation of the region)


 

p007 0 00 01Barbara Klassa, „Zachód” w koncepcji dziejów Polski Waleriana Koronowicza-Wróblewskiego
(‘The West’ in Walerian Koronowicz-Wróblewski’s concept of Polish history) 

 

p007 0 00 01Joanna Pisulińska, Wincenty Zakrzewski o roli Kościoła w dziejach Polski
(Wincenty Zakrzewski on the Church’s role in the history of Poland)

p007 0 00 01 Marcin Wolniewicz, Tradycja insurekcyjna w międzywojennej Polsce: przypadek Stefana Kieniewicza
(Insurrection tradition in interwar Poland: the case of Stefan Kieniewicz)

 

MATERIAŁY

p007 0 00 01Piotr Biliński, Marek Ďurčanský, Listy Wacława Sobieskiego do Jaroslava Bidla z lat 1901–1933

 

SPRAWOZDANIA

p007 0 00 01Towarzystwo Historiograficzne – w dziesięciolecie działalności (Paweł Sierżęga)

 

 

RECENZJE 

p007 0 00 01Kobiety w nauce. Uwagi na marginesie książki Niewidzia(l)ne. Kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, red. Aleksandra Dera, Anna M. Kola, Wojciech Piasek, Toruń 2020 (Jolanta Kolbuszewska) 

 

p007 0 00 01Marcin Kula, Wizytówka historyka, Warszawa 2020
(Rafał Stobiecki)


p007 0 00 01Lista recenzentów „Klio Polskiej” 2021