Tom XI, 2019

p007 0 00 01Spis treści

 

ARTYKUŁY

p007 0 00 01 Mariusz Menz, Rzecz o roku 1863 – argument z historii w myśli politycznej krakowskiego stańczyka Stanisław Koźmiana
(‘Rzecz o roku 1863’ – argument from history in Stanisław Koźmian’s political thought)

 

 

p007 0 00 01Andrzej Wierzbicki, Wczasy w mieście, czyli przyczynek do historiograficznych „przyczynków” Szymona Askenazego
(A holiday in the city, or a contribution to Szymon Askenazy’s ‘historiographical contributions’)

 

 

p007 0 00 01Lidia Michalska-Bracha, Dzieje najnowsze: opinie historyków polskich w czasach II Rzeczypospolitej
(The most recent history as viewed by Polish historians of interwar Poland)

 

p007 0 00 01Violetta Julkowska, Wokół historii rodzinnych. Historiograficzny fenomen kronik rodzinnych w XIX i XX wieku
(On family histories. Historiographical phenomenon of family chronicles of the nineteenth and twentieth centuries)

 

p007 0 00 01Tomasz Ochinowski, Karol Adamiecki and the Historiographical Paradox of the Origin of ManagementRECENZJE

p007 0 00 01Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec, Karol Szajnocha: codzienność – kobiety – historiografia, Katowice 2019 (Jolanta Kolbuszewska)


p007 0 00 01Piotr Biliński, Wacław Tokarz 1873–1937: historyk walk o niepodległość, Kraków 2018 (Mariusz Kulik)

 

p007 0 00 01 Anna Ziębińska-Witek, Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 2018 (Rafał Stobiecki)

 

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

p007 0 00 01Historia historiografii na XX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Lublin, 18–20 września 2019 r. (Marcin Wolniewicz)