Zaproszenie do składania artykułów w „Klio Polskiej” X (2018): "Państwo polskie, jego narodziny i wskrzeszenie".

Andrzej Wierzbicki (redaktor naczelny)

Tak się złożyło, że rok 2016, a wkrótce po nim rok 2018, to daty dwóch fundamentalnych dla państwa polskiego rocznic. Pierwsza odmierza 1050 lat od wejścia naszych przodków w obręb świata chrześcijańskiego, co w czasach średniowiecznych było niezbędnym krokiem do uzyskania w Europie statusu religijnego i kulturowo-cywilizacyjnego, mogącego zaowocować uzyskaniem suwerenności państwowej. Druga, odwołująca się do stuletniej zaledwie miary, prowadzi myśl w stronę poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jak po rozlicznych wzlotach i upadkach zdołaliśmy odzyskać utracony w końcu XVIII wieku byt państwowy. W największym skrócie kwestie te dałoby się ująć pod postacią na pozór ekstremalnej formuły: "Państwo polskie, jego narodziny i wskrzeszenie". Ale tylko "na pozór", i dlatego przyjęliśmy, że właśnie ona wyznaczy główny nurt tematyczny, do podjęcia którego chcielibyśmy zachęcić Autorów skłonnych do zamieszczenia swoich tekstów w dziesiątym tomie „Klio Polskiej”, którego publikacja planowana jest na rok 2018. Rzecz jasna nie zakładamy, że będą to teksty, które tematykę narodzin i restytucji państwa polskiego potraktują łącznie, choć i takie ujęcie jest możliwe — na przykład z chwilą, gdy przedmiotem refleksji uczynimy kwestię żywotności duchowego i materialnego „kapitału zakładowego”, wniesionego w nasze dzieje polityczne przez państwo Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Spodziewamy się jednak głównie tekstów mogących wejść w skład jednego z dwóch działów rocznicowego tomu "Klio", zatytułowanych: 1 — "Poglądy historyków (szkół czy kierunków historycznych) na kwestie "europejskich" narodzin państwa polskiego, 2 — "Historiograficzne koncepcje restytucji Rzeczypospolitej po pierwszej wojnie światowej". Przypominamy, że każde z nadsyłanych do nas studiów, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, będzie mogło zostać opublikowane dopiero po uzyskaniu przez redakcję dwóch pozytywnych recenzji.