Tom VI, 2012

p007 0 00 01Spis treści

 

p007 0 00 01Wstęp


p007 0 00 01Maciej Górny, Próby profesjonalizacji refleksji nad charakterem narodowym w XIX wieku


p007 0 00 01Patryk Pleskot, Mimetyzm intelektualny. Zbieżności metodologiczne między historiografią polską a francuskim kręgiem „Annales” (1956–1989)


p007 0 00 01Jan Szumski, U źródeł powstania Komisji Historyków Polski i ZSRR


p007 0 00 01Zbigniew Romek, Zapomniany historyk – Stanisław Śreniowski (1912–1957)


p007 0 00 01Tadeusz P. Rutkowski, Żołnierz, renegat, więzień, historyk. O biografii Kazimierza Rosen-Zawadzkiego


p007 0 00 01Dorota Malczewska-Pawelec, Zagubiona narodowość Ślązaków. O niektórych wymiarach obrazu Śląska i jego mieszkańców w syntezach dziejów narodowych Joachima Lelewela


p007 0 00 01Katarzyna Błachowska, Feliks Koneczny jako historyk Rosji – podstawy koncepcji

p007 0 00 01Violetta Julkowska, Polski esej historyczny w XIX i XX wieku. Część II. Funkcje dwudziestowiecznej eseistyki historycznej

p007 0 00 01Tomasz Ochinowski, Czy mit literacki może być argumentem dla historyków gospodarki? „Lodzermensch” jako przyczynek do dyskusji dotyczącej kulturowych korzeni kapitalizmu na ziemiach polskich